Z-Wurf

Ryouya Go Kanzakiya X V'Furenka Go of RamsRaspel Kensha

3 Rüden & 1 Hündin, Brindel