Nachzucht von unserem Rüden Ryouya Go Kanzakiya Kensha

Internationale Rassehundeausstellung Leipzig 2019


Kuma Go Of Shukeiyen Kensha 

V1  CACIB  BOB


offspring 

Ryouya Go Kanzakiya Kensha  x  Mari  Go Shirai