133th Akiho Honbuten Okayama-shi,Japan 2015

"Meiyosho"

Furenka Go Shirai

Yoken B Mesu 1.Place 

Maki Go Shirai