Naomi Go Shirai - MEIYOSHO WINNER 2014

Sibling:Yuushou Go Musashi Aiwa

photo by Francesco Pascarelli